Kontakty

Predajca

Názov:BardComp, s.r.o.
IČO:46931589
DIČ:2023662828
IČ DPH:SK2023662828
Mesto:Bardejov
PSČ:08501
Adresa:Hurbanova 22
Telefón:+421544723961, 0911 907 871
E-mail:bardcomp@bardcomp.sk
Kontakt:Vilček Ján

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 051/ 7721 597
Fax:
  • 051/ 7721 596